Aanmelden via deze website is niet meer mogelijk

Als u reeds een aanmelding heeft gedaan in 2023, staat u/uw kind nog steeds op de wachtlijst. Er wordt contact met u opgenomen zodra er plek is voor u of uw kind.  Heeft u vragen over uw aanmelding, neemt u dan contact op via info@salijn.nl 

N.B. Per 1 januari 2024 is de logopediepraktijk van José Belleman en Karin Sitters aan de Heemskerkerweg in Beverwijk gesloten.


Nieuwe aanmeldingen

Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met één van de onderstaande praktijken. In alle praktijken worden spraaktaalproblemen en afwijkende mondgewoonten bij kinderen behandeld. Daarnaast hebben de logopedisten hun eigen specialisaties. Kijkt u op de website van de praktijk van uw keuze voor meer informatie over de praktijk en de aanmeldprocedure.


Logopediepraktijk Beverwijk
Martine Meilink
Wijkcentrum Prinsenhof
Beatrixlaan 4
1947 HS  Beverwijk
https://www.logopediebeverwijk.nl
Specialisaties: neurologische stoornissen bij volwassenen, lees- en spellingproblemen

Kinderlogopedie Heemskerk
Bregje Hollanders en Jill Visser
Pieter acker 34
1965 ST  Heemskerk
https://logopedieheemskerk.nl
Specialisaties: eet- en drinkstoornissen bij baby’s en jonge kinderen, schisis, Syndroom van Down (en andere syndromen)

Logopedie en Stottertherapie Angélique Dreijer
Angélique Dreijer, José Belleman en Janey Disseldorp
Gezondheidscentrum Broekpolder
Steenhouwerskwartier 29
1967 KD  Heemskerk
https://logopediepraktijkangeliquedreijer.nl
Specialisaties: stotteren, broddelen en stem/adem